Uzbudljivi lovi i ribolov

Prirodni uslovi u Vojvodini pružaju mogućnost za raznovrsnu ponudu lovnog i ribolovnog turizma. Ona je omogućena prisustvom većeg broja lovišta na poljoprivrednom zemljištu, zatim šumskih lovišta i lovišta na ribnjacima. Kvalitetna lovišta i vekovna tradicija lovstva u Vojvodini obećavaju dobar provod i bogat ulov. Raznolik i bogat fond divljači vojvođanskih lovišta već decenijama privlače lovce u vojvodinu. Guste šume podunavlja kriju neka od najpoznatijih vojvođanskih lovišta. U sremskim šumama su nadaleko poznata lovišta Morović, Kućine, Bosutske šume, Karakuša i Kupinik. Bogatstvo vojvodine u površinskim vodama izuzetan je potencijal u razvoju ribolovnog turizma. Najpoznatija ribolovna područja nalaze se na Dunavu, Tisi, Savi, Tamišu... Pored toga dobar ulov je zagarantovan i na brojnim jezerima.Svetionici duhovnosti

Pravoslavne, rimokatoličke, evangeličke, grkokatoličke, ... Srpske, Švapske, Mađarske, Slovačke, Šokačke, rumunske,... Vojvodina je zanjihana kolevka raznih naroda, pa je zato kolevka različitih crkava. Baš to različito u istom uči nas da smo čedo iste majke ljudskog roda. Guste fruškogorske šume nadvisuju samo zvonionici pravoslavnih manastira. Sagrađeni su neobičnoj kombinaciji vizantijskog i baroknog stila. Od srednjovekovnog perioda se ovde grade sa ulogom kula svetinja u prvim pravoslavnim kolonijama severno od Save i Dunava. Od nekadašnjih 35 manastira, evidentirana tokom XVI i XVII veka, u širem pojau Fruške gore danas je ostalo još samo 15(Beočin, Velika Remeta, Vrdnik-Ravanica, Grgeteg, Divša, Novi Jazak, Krušedol, Kuveždin, Mala Remeta, Novo Hopovo, Petkovica, Privina Glava, Rakovac, Staro Hopovo i Šišatovac). Fruškogorski manastiri su zbog svoje istorijske, umetničke i ambijentalne vrednosti, nezaobilazni prilikom obilaska Fruške gore. Zainetersovani za kulturu i umetnost ovde će sigurno opažati arhitekturu i slikarstvo ovih svetinja, jer su toneke od njihovih najvećih vrednosti. Vredna pomena su još dva pravoslavna manastira. Nedaleko od Bača nalaze se Bođani u baroknom stilu, sa impresivnim živopisom Hristifora Žefarovića. U podnožju Vršačkih planina nalazi se manastir Mesić. Duhovnost katoličke tradicije vojvođanske istorije moguće je doživeti u nekom samostanu. Kompleks franjevačkog samostana u Baču beleži svoje postojanje od XII veka. U skladu sa svojom prošlošću stilski je veoma živopisan, a posebno su uočljivi detalji gotike, baroka i oni iz turske vladavine. Pored ikone slikara Dime iz 1687, samostan poseduje i impresivnu biblioteku rukopisnih i štampanih knjiga. Naglašeni simbol vojvođanskog pejzaža su barokne crkve kitnjastih zvonika. Prajući nebo nad Vojvodinom oni već vekovima čuvaju njenu multikulturalnost. U pravoslavnim crkvama pažljivo posmatrajte i istražujte slikarstvo slavnih baroknih umetnika poput Teodora Kračuna, Jakova Orfelina i Teodora Ilića Češljra. Zamolite lokalnog sveštenika u nekoj od katoličkih crkava da oslušnete impresivne melodije orgulja, jer one su neizbežni deo kulturne baštine. Tradiciju duhovnosti Jevreja moguće je doživeti u novosadskoj ili subotičkoj sinagogi. Obe su nastale na početku 20 veka i predstavljaju divne primere secesijske arhitekture.

Tradicija vina od antike

Vinova loza u ljubavi je sa vojvodinom gotovo dva milenijuma. Priča je počela davne 276 godine, kada je rimski car Prob(Probus), na brdu Glavica kod mesta Šuljam, zasadio prve čokote. Vojvodina ima tri vinogradarska rediona: Sremski sa Fruškogorskim vinogorjem, Subotičko – horgoški sa Palićkim i Horgoškim vinogorjem i Banatski sa dva podregiona Južnobanatski (Vršačko , Belocrkvansko i Deliblatsko vinogorje) i Severnobanatski(Banatsko-potisko i kikindsko vinogorje). Fruškogorsko vinogorje se razvija na plodnim padinama Fruške gore. Vinova loza ovog područja pruža ljudima nadahnuće vekovima unazad, a sada su vinogradari voljni da svoje iskustvo podele sa turistima. Dragulj ovog vinogorja su Karlovački vinogradi, a vina odavde točena su širom Evrope – od Bečkog dvora do engleskih krčmi. Slavu sremskih karlovaca pronela su dva specijalna vina: Bermet, u kome je satkano preko 20 vrsta trava i začina, te ausbruh, desertno vino ceđeno od sušenih zrna grožđa o kome legenda kaže da je bilo na vinskom meniju broda „Titanik“. Vinska tradicija Subotičko-horgoške peščare duga je vekovima. Peskovit teren, Umerena klima i kvalitetne sorte vinove loze rezultiraju veoma pitkim vinima, popularno zvanim – vina sa peska. Vinu u čast održavaju se brojne manifestacije: Berbanski dani na Paliću i Hajdukovu, Sveti Vince,... Na jugoistoku Banata prostire se Vršačko vinogorje na osunčanim padinama Vršačkih planina, u čijem podnožju se smestio Vršac, grad bogate nemirne proslosti. Legenda kaže da uzgajanje loze i spravljanje vina na ovim prostorima datira iz vremena Dačana. Zatalasana prostranstva vinograda prekrivaju obronke duž jedne i everneplaninske strane. Ovo je u XIX veku bilo najveće vinogorje Ugarske, a među najvećim u evropi, sa površinom od 10.000 hektara. U samom podnožju nalazi se selo Gudurica, Trenutno jedan od važnijih centara vinskog turizma u Vojvodini. Banatsko-Potiski region sa Čokom, uz Hvar, najsunčanijim područjem za uzgoj vinove loze. Industrijski razvoj vinogradarstva datira od kraja XIX veka, kada je porodica Lederer kupila imanje sa današnjim vinogradima. Ovde se vinski turizam povezuje sa pričom o aristokratskom, šarmu prohujalih vremena. U legendarnom buretu zapremine 67.000 litara, partije karata, uz pratnju cigana muzičara, trajale su danima. Blzina Tise i vrhunska umetnička dela bečkih slikara u katoličkoj crkvi, obogaćuju turističku ponudu ovog područja.